Laatste nieuws

 

 

Foto's Open Nederlandse Kampioenschappen 2015

 

 

thum onk 2015 

  

Meer info >>>


Foto's NHB stage 2015 in Oirschot

 

thum stage 2015

 

Meer info >>>

Aangesloten scholen

Hapkido “De Oase”

Follega

 

Hapkido Oirschot

Oirschot

 

Si-Jak

Utrecht

Varik

Zaltbommel

Opijnen

Ophemert

 

Yashindo

Culemborg

 

Meer info scholen >>

Facebook

Bestuur Nederlandse Hapkido Bond


 

De NHB heeft o.a. als doel de bevordering van een verantwoorde beoefening van de Koreaanse krijgskunsten in het algemeen en van het Hapkido in het bijzonder , alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin des Word.

Het rijkserkende NHB heeft ook als doel het ondersteunen van verenigingen,  stichtingen, sportscholen op recreatief-wedstrijd en topsport niveau. Daarnaast geeft zij steun aan o.a. verenigingen en individuele sporters om hen ten behoeve van de breedte sport verder te ontwikkelen. De wedstrijdsport zal met behulp van de NHB worden tot een sport waarbij de sporter zich op Nationaal en Internationaal niveau kan meten.

De NHB maakt zich sterk om het Hapkido op nationaal- en internationaal niveau verder te ontwikkelen. Er moet een eenduidig beleid komen om een hoger niveau te krijgen op gebied van wedstrijdniveau, toernooien, opleidingen en regelgeving.

Alle geregistreerde beoefenaren van bij de NHB aangesloten sportbonden/leden zijn collectief verzekert bij de NHB tegen ongevallen tijdens trainingen en bij deelname aan wedstrijden.

Martin Zingel Hapkido Master, 6th Dan President and founder van de Nederlandse Hapkido Bond.

gm martin uitr

 

 

Het bestuur van de NHB bestaat uit:

Martin Zingel President

Pierre van Bentum Vice president

Paul Tijs Penningmeester

Louk Franken Bestuurslid