Hapkido

Achtergronden

Hapkido is de Koreaanse variant van het uit Japan stammende Aikido, waaraan elementen vanuit originele Koreaanse vechtkunsten zijn toegevoegd. Het Hapkidosymbool wordt op dezelfde wijze geschreven als “Aikido”, maar de Koreaanse uitspraak heeft geleid tot “Hapkido” in westers schrift. Een onderzoek naar haar basisprincipes onthult dezelfde theorieën als bij het Aikido, hoewel deze op een iets andere wijze zijn verwoord.

Volgens haar omschrijving is Hapkido gebaseerd op drie principes, te weten:

Het principe van meegaandheid Volgens geschriften betekent dit het toegeven aan de kracht; als stilstaand water waarin een steen wordt gegooid, het biedt geen weerstand en sluit zich onmiddellijk na het zinken van de steen.

Het ombuigprincipe

Bedoeld wordt de kracht van de tegenstander op te vangen en met zachte hand in een veilige richting te sturen.

Het principe van de harmonie

Dit betekent dat men de kracht van de tegenstander niet moet tegengaan, maar daar juist in evenwicht mee moet komen. Op deze wijze wordt de eigen kracht eerder toegevoegd aan die van de aanvaller dan dat men er mee slaags raakt.

Wat is Hapkido

Hapkido is een oude Koreaanse vorm van ongewapende zelfverdediging. Bij het toepassen van de zelfverdedigingstechnieken wordt gebruik gemaakt van de kracht van de aanvaller. Deze kracht wordt afgeleid en omgezet in een effectieve zelfverdedigings- techniek zoals een klem of een hefboom. Hapkido bestaat uit een aantal enkelvoudige of samengestelde technieken.

Door veel oefening leert men deze technieken reflexmatig toe te passen. Hapkido betekent ook letterlijk “De weg van de harmonie van geestelijke en lichamelijke concentratie”.

Waaruit bestaat Hapki-Do?

Deze zelfverdediging bestaat uit meerdere onderdelen: Technieken tegen verschillende vormen van vastpakken

Het in statische vorm beoefenen van de basistechnieken om kracht lenigheid en reactievermogen te ontwikkelen Rollen en valbreken

Kennis van drukpunten; door technieken te combineren met drukken op bepaalde zenuwdrukpunten, wordt de effectiviteit van technieken vergroot Hand- en voettechnieken (waaronder trappen en stoten)Ontwijkingstechnieken dicht bij de aanvaller, waarna een eigen techniek kan worden ingezet

Het ontwikkelen van de “Ki” (ademhaling, concentratie en breektechnieken) Naarmate men langer actief is en dus meer technieken beheerst, kan men door het afleggen van examens een hogere graduatie bereiken.

De examens worden, in de regel, twee maal per jaar binnen de school afgenomen. Zo kan iedere sporter aan de eigen vooruitgang werken. Via de gele, groene, blauwe en rode band kan men uitkomen bij de eerste Dan; de zwarte band.

Wie Kan Hapki-Do Beoefenen?

Hapkido is niet gebaseerd op eigen kracht en agressie. De kracht van de aanvaller wordt onschadelijk gemaakt – niet door hem te stoppen – maar door hem te ontwijken en vervolgens in een eigen verdedigingstechniek om te zetten. Het beoefenen van Hapkido is dus ook zeer goed mogelijk voor lichamelijk minder sterke mensen. Geoefendheid, concentratie en souplesse zijn de belangrijkste ” wapens”.

Natuurlijk wordt tijdens de lessen steeds gewerkt aan het vergroten van de lichamelijke conditie en de lenigheid. Bij het begin van de lessen wordt veel aandacht besteed aan opwarming en stretching. Ademhalingsoefeningen (Ki-training) en concentratie-oefeningen moeten zorgen voor zelfvertrouwen, rust en souplesse bij het sporten. Dit vermindert de kans op blessures. Tijdens de lessen worden technieken gezamenlijk beoefend hetgeen een beroep doet op onderlinge samenwerking en wederzijds respect.